Misja
Działamy na rzecz wsparcia osób chcących spędzic
jesień swojego życia we własnym domu.

Dane spółkiPolskie Centrum Opieki Spółka z o.o.
ul. Janka Wiśniewskigo 20/302, 81-969 Gdynia
Biuro Obsługi Klienta:
pon. - pt. w godz. 9-16, tel. 58 669 80 27
e-mail: biuro@centrum-opieki.pl
NIP: 958 - 160 - 99 - 01
Regon: 220759453 Sąd Rejonowy dla M. Gdańsk - Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000328599
Wysokość kapitału zakładowego: 880 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 880 000,00 zł
ZarządKrzysztof Michał Bruski - Prezes Zarządu
Stanisław Franciszek Malinowski - Wiceprezes Zarządu

Obaj członkowie zarządu posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich. Prezes zarządu ponad 25-letnie,wiceprezes 20-letnie. Prezes zarządu uczestniczył m.in. w realizacji projektu usług rehabilitacyjnych ,szczególnie dla dzieci oraz organizacji towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych. Jest działaczem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Gdańskiego Oddziału PTG. Wiceprezes zarządu posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Jest działaczem Fundacji Samopomocy Sąsiedzkiej S2.
Historia przedsięwzięciaOd kilku lat realizujemy przedsięwzięcie, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatyczno - komunikacyjnych do powszechnego systemu domowej opieki geriatrycznej. Rozpoczynaliśmy jako osoby prowadzące działalnośćw oparciu o wpis do ewidencji gospodarczej a następnie utworzyliśmy Centrum Usług "POMORZE" Sp. z o.o. Kolejne restrukturyzacje mające na celu zapewnienie jak najlepszegonaszego przygotowania do potrzeb rynku opiekuńczego doprowadziły do powołania Polskiego Centrum Opieki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które dla zmaksymalizowania potencjału współpracuje z licznymi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką opieki gerontologicznej w Polsce.
tel. 58 669 80 27e-mail: biuro@centrum-opieki.pl
WspółpracaZapraszamy do współpracy:
SAMORZĄDY, INSTYTUCJE,
ZAKŁADY PRACYwięcej
Partnerzy: