Misja
Działamy na rzecz wsparcia osób chcących spędzic
jesień swojego życia we własnym domu.

Dane spółkiPolskie Centrum Opieki Spółka z o.o.
ul. Janka Wiśniewskigo 20/302, 81-969 Gdynia
Biuro Obsługi Klienta:
pon. - pt. w godz. 8-16, tel. 58 669 80 27
e-mail: biuro@centrum-opieki.pl
NIP: 958 - 160 - 99 - 01
Regon: 220759453 Sąd Rejonowy dla M. Gdańsk - Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000328599
Wysokość kapitału zakładowego: 880 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 880 000,00 zł
ZarządKrzysztof Michał Bruski - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich. Uczestniczył m.in. w realizacji projektu usług rehabilitacyjnych, szczególnie dla dzieci oraz organizacji towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych. Jest działaczem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Gdańskiego Oddziału PTG.
Historia przedsięwzięciaOd kilku lat realizujemy przedsięwzięcie, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatyczno - komunikacyjnych do powszechnego systemu domowej opieki geriatrycznej. Rozpoczynaliśmy jako osoby prowadzące działalność w oparciu o wpis do ewidencji gospodarczej. Kolejne restrukturyzacje mające na celu zapewnienie jak najlepszegonaszego przygotowania do potrzeb rynku opiekuńczego doprowadziły do powołania Polskiego Centrum Opieki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które dla zmaksymalizowania potencjału współpracuje z licznymi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką opieki gerontologicznej w Polsce.
tel. 58 669 80 27e-mail: biuro@centrum-opieki.pl
WspółpracaZapraszamy do współpracy:
SAMORZĄDY, INSTYTUCJE,
ZAKŁADY PRACYwięcej
Partnerzy: