Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Klientom indywidualnym proponujemy usługi w zakresie opieki domowej.

Opieka domowa to propozycja wsparcia Podopiecznego w realizacji codziennych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania. Propozycja ta dostosowana jest do aktualnych potrzeb i modyfikowana jest na bieżąco wraz ze zmianą uwarunkowań życiowych i sprawności Podopiecznego.

W ramach Opieki domowej proponujemy poniższe usługi:

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które pozostają na długie godziny i dni same w domu i obawiają się, że w tym czasie mogą być pozbawione pomocy, nawet w nagłej potrzebie.

Usługa umożliwia również bliskim tych osób spokojniejsze podejmowanie pracy zarobkowej czy podróżowanie. Dla wielu osób proponowane przez nas rozwiązania mogą być jedyną alternatywą pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy domu pomocy społecznej.

Dążymy do tego, aby nasza opieka umożliwiła osobie starszej, chorej, niepełnosprawnej, czasowo lub trwale niesamodzielnej spędzenie jesieni swojego życia we własnym domu w sposób bezpieczny i możliwie godnych warunkach.

Nasza oferta w szczególności dedykowana jest osobom:

 • starszym
 • głuchoniemym
 • ze schorzeniami narządu ruchu
 • po zabiegach operacyjnych
 • z wadami wzroku
 • ze schorzeniami neurologicznymi np. po udarach
 • z osteoporozą
 • którym przydarzyły się już kiedyś upadki lub istnieje ich ryzyko
 • z chorobami o podłożu kardiologicznym
 • z zaburzeniami równowagi
 • z cukrzycą
 • mało aktywnym

Osobom o istotnie ograniczonej mobilności proponujemy Domowe Usługi Opiekuńcze i Telemedycynę domową. Propozycją dla osób mobilnych jest Teleopieka mobilna.


Teleopieka domowaTeleopiekunOpieka domowa XXITeleopieka mobilnaTeleEKG