Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

OTD OSOBISTA TELEOPIEKA DOMOWA

OTM OSOBISTA TELEOPIEKA MOBILNA

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób, które pozostają na długie godziny i dni same w domu, jak i tych, którzy są aktywni i wychodzą poza miejsce zamieszkania, ale obawiają się, że w tym czasie mogą być pozbawione pomocy, nawet w nagłej potrzebie.

Usługa teleopieki umożliwia również bliskim tych osób podejmowanie pracy zarobkowej czy podróżowanie. Dla wielu osób proponowane przez nas rozwiązania mogą być jedyną alternatywą pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy domu pomocy społecznej.

Dążymy do tego, aby nasza wyjątkowa opieka teleopieki umożliwiła osobie starszej, chorej, niepełnosprawnej, czasowo lub trwale niesamodzielnej spędzenie jesieni swojego życia we własnym domu w bezpiecznych i godnych warunkach.

Nasza oferta w szczególności dedykowana jest osobom:

 • starszym
 • głuchoniemym
 • ze schorzeniami narządu ruchu
 • po zabiegach operacyjnych
 • z wadami wzroku
 • ze schorzeniami neurologicznymi np. po udarach
 • z osteoporozą
 • którym przydarzyły się już kiedyś upadki lub istnieje ich ryzyko
 • z chorobami o podłożu kardiologicznym
 • z zaburzeniami równowagi
 • z cukrzycą

Osobom o istotnie ograniczonej mobilności proponujemy Osobistą Teleopiekę Domową. Propozycją dla osób bardziej aktywnych jest Osobista Teleopieka Mobilna.