Abonament "Bezpieczeństwo" teleopieka domowaZapewnienie bezpieczeństwa seniorowi / osobie niesamodzielnej, w czasie samotnego przebywania w miejscu zamieszkania.
TeleopiekaTeleopieka jest sposobem wykorzystania innowacyjnych technologii w organizacji usług opiekuńczych. Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w Teleopiece jest czerwony przycisk. Oprócz niego w ramach Teleopieki możliwe jest wsparcie podopiecznego na odległość przy użyciu szeregu bezprzewodowych czujników przekazujących uzgodnione uprzednio informacje do Centrum Operacyjno - Alarmowego, które następnie podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Adresatem usługi jest pojedynczy człowiek ale jako system Teleopieka staje się bardzo ważnym narzędziem dla władz lokalnych w zapewnieniu tańszej i skuteczniejszej opieki społecznej. Dzięki niej ludzie mogą uniknąć przenoszenia do stacjonarnych miejsc opieki jakimi są domy pomocy społecznej lub zakłady opiekuńczo lecznicze.

Korzyści z teleopieki.Dla kogo?Jak działa usługa?Dlaczego teleopieka?
Dlaczego teleopieka?Teleopieka jest nową usługą dającą możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. System skierowany do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru, a także do każdego, kto chce podwyższyć swoje bezpieczeństwo osobiste i komfort życia. W razie pojawiającego się zagrożenia, jak np. nagła choroba, zasłabnięcie, upadek, potrzeba wsparcia psychologicznego, awaria urządzeń domowych, zatrzaśnięcie drzwi, potrzeba szybkiej informacji lub zamówienie usługi, system umożliwia wezwanie pomocy lub dostarcza rozwiązania niezbędne do zażegnania zaistniałego problemu.

Gdy osoba przebywająca sama w domu upadnie i nie będzie mogła się podnieść, aby dojść do telefonu jednym przyciśnięciem przycisku alarmowego nawiążę kontakt z Centrum Operacyjno - Alarmowym organizującym szybką akcję pomocy.
W taki sposób samotna osoba może również uchronić się przed napadem czy też pożarem.
Jak działa usługa?Teleopeka - składa się z trzech współdziałających ze sobą elementów:
 • NADAJNIK - osobisty przycisk alarmowy noszony na przegubie ręki wysyła sygnał do Centrali;
 • TERMINAL - urządzenie wyposażone w mikrofon i głośnik, uruchamiane jest w razie interwencji przez nadajnik z dowolnego miejsca mieszkania i umożliwia rozmowę z operatorem, znajdującym się w Centrum Operacyjno - Alarmowym;
 • CENTRUM OPERACYJNO-ALARMOWE - odczytuje wysłany sygnał alarmujący i dzięki terminalowi znajdującemu się w mieszkaniu pozwala pracownikom centrali nawiązać kontakt i podjąć odpowiednią interwencję.
Oprócz osobistego nadajnika /CZERWONY PRZYCISK/ mogą być zamontowane rożne czujniki np.: dymu, gazu, upadku, opuszczenia pomieszczenia, nie wzięcia leków i wiele innych, które uruchamiane są automatycznie bez konieczności świadomego ich wzbudzenia przez podopiecznego. Ze wszystkich sygnał alarmowy przekazywany jest do całodobowo funkcjonującego Centrum Operacyjno- Alarmowego, które organizuje pomoc zgodnie z obowiązującymi procedurami
Dla kogo?W pierwszej kolejności Teleopieka ma służyć osobom, które pozostają na długie godziny same w domu i obawiają się, że w tym czasie mogą być pozbawione pomocy czy też opieki, nawet w nagłej potrzebie. Usługa umożliwia tez bliskim tych osób spokojniejsze podejmowanie pracy zarobkowej, a nawet podróżowanie. Dla wielu osób Teleopieka może być jedyną alternatywą zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych jak i domów pomocy społecznej. Do korzystania z tej usługi zapraszamy też każdego, kto chce podwyższyć swoje bezpieczeństwo osobiste i komfort codziennego życia.
Teleopieka sprawi by osoba starsza, chora, niepełnosprawna, czasowo lub trwale niesamodzielna, jak najdłużej mogła bezpiecznie pozostać w swoim środowisku domowym.
Teleopieka zapewni pacjentowi wysoki poziom bezpieczeństwa, a rodziny tych osób w znaczny sposób odciąży.

Tak więc usługa Teleopieki w szczególności dedykowana jest osobom:
 • - potrzebującym
 • - starszym
 • - którym przydarzyły się już kiedyś upadki, lub istnieje jego ryzyko
 • - ze schorzeniami narządu ruchu
 • - z chorobami o podłożu kardiologicznym
 • - po zabiegach operacyjnych
 • - z zaburzeniami równowagi
 • - z wadami wzroku
 • - z cukrzycą
 • - ze schorzeniami neurologicznymi np. po udarach
 • - mało aktywnym
 • - z osteoporozą
Korzyści z teleopiekiNajważniejszy jest fakt, że TELEOPIEKA pozwala osobom samotnym, a często dodatkowo zagrożonym różnymi niebezpieczeństwami, żyć bezpiecznie, radośnie i samodzielnie we własnych domach. Zapewnia im lepszą jakość życia i unikniecie konieczności korzystania z domów pomocy społecznej lub innych placówek świadczących stacjonarną opiekę.TELEOPIEKA daje wymierne korzyści również bliskim podopiecznych, którzy organizują dla nich opiekę. Pozwala im na spokojne łączenie pracy z innymi obowiązkami ponieważ wiedzą, że ich bliscy są objęci skuteczną 24 - godzinną opieką przez 365 dni w roku.Przedsiębiorstwa, instytucje i inne podmioty zapewniające usługę TELEOPIEKI dla wszystkich swoich pracowników - poprawiają ich komfort pracy a jednocześnie zwiększają wydajność i efektywność funkcjonowania. Pracownicy w trakcie pracy nie muszą się martwić o bezpieczeństwo swoich bliskich. Usługa TELEOPIEKI adresowana do byłych pracowników świadczy z drugiej strony o społecznej odpowiedzialności byłego pracodawcy.Samorządy organizujące systemy opieki społecznej z wykorzystaniem TELEOPIEKI uzyskują dużo wyższą efektywność funkcjonowania całego systemu. Za te same środki mogą objąć opieką dużo większą grupę podopiecznych. Dodatkowo praktyka pokazała, że ludzie objęci TELEOPIEKĄ rzadziej korzystają z usług podstawowej opieki zdrowotnej takich jak: wezwanie pogotowia ratunkowego, wizyta w przychodni a nawet pobytu w szpitalu.
tel. 58 669 80 27e-mail: biuro@centrum-opieki.pl
WspółpracaZapraszamy do współpracy:
SAMORZĄDY, INSTYTUCJE,
ZAKŁADY PRACYwięcej
Partnerzy: