Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

Abonament „Opieka domowa XXI”

Abonament „Opieka domowa XXI” jest nowoczesnym i racjonalnym ekonomicznie rozwiązaniem opieki domowej 24/7 nad osobą o ograniczonej samodzielności.

W ramach tej usługi łączona jest opieka fizyczna w uzgodnionym, racjonalnym czasowo wymiarze z teleopieką zapewniającą bezpieczeństwo Podopiecznemu, gdy nie ma w domu opiekunki.

Zadaniami opiekunki mogą być:

 • higiena Podopiecznego – toaleta częściowa i całkowita ciała:
  • higiena jamy ustnej,
  • wymiana pampersów,
  • zmiana bielizny pościelowej,
  • ubieranie i rozbieranie Podopiecznego,
  • pomoc w korzystaniu z toalety,
 • wsparcie psychiczne Podopiecznego:
  • rozmowa i czytanie (literatura, prasa),
  • pomoc w realizowaniu zainteresowań,
  • organizowanie czasu Podopiecznemu,
 • aktywności poza domem:
  • spacer, kino, teatr,
  • pomoc w poruszaniu się,
 • prowadzenie domu:
  • pranie i prasowanie,
  • zakupy,
  • sprzątanie,
  • załatwianie spraw urzędowych,
  • wizyty u lekarza,
 • pomoc przy posiłkach:
  • przygotowywanie i podawanie posiłków,
  • karmienie i pojenie Podopiecznego.

Uzupełniając opiekę fizyczną teleopieka wykorzystuje współczesną technologię dla zapewnienia bezpieczeństwa Podopiecznych 24/7.

Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w teleopiece jest czerwony przycisk alarmowy systemu przywoławczego, czyli tzw. „przycisk życia”. Znacząco zwiększa on bezpieczeństwo seniorów i innych osób o ograniczonej samodzielności na stałe lub okresowo samotnie przebywających w miejscu zamieszkania.

Wraz z wiekiem oraz zmniejszającym się poziomem samodzielności Podopiecznych istotnie rośnie prawdopodobieństwo zdarzeń nagłych (upadki, udary, zatory, ataki epilepsji, utrata przytomności spowodowana hipoglikemią (niedocukrzeniem), zatrzymanie akcji serca). Ich skutkiem często jest w praktyce brak możliwości skorzystania przez Podopiecznego z numeru alarmowego „112”. W takim wypadku rozwiązaniem stwarzającym istotną szansę wezwania pomocy jest system przywoławczy teleopieki.

Rekomendowane przez nas do realizacji usługi teleopieki domowej są zaawansowane urządzenia abonenckie typu carephone (czyli tzw. klasy „anioł stróż”). Urządzenia te poza przyciskiem SOS mogą być wyposażone w szereg czujek monitorujących bezpieczeństwo Podopiecznego, w tym w czujkę upadku zwiększającą prawdopodobieństwo wysłania sygnału alarmowego w przypadku nagłego zdarzenia połączonego z upadkiem Podopiecznego.