Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

Abonament TeleEKG old

To usługa z obszaru Telemedycyny. Umożliwia wykonanie badania EKG i przekazanie jego zapisu bezpośrednio od pacjenta do dyżurujących przez całą dobę.


Dlaczego TeleEKG?

Diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów w domu, w tym chorujących na serce, staje się już powoli powszechnością w naszym kraju. Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią obie strony: lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów obniżając tym samym koszty ekonomiczne utrzymania jednostek sanitarnych; pacjenci zyskują komfort lepszej jakości usług połączonej z wygodą jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu (niekoniecznie na oddziale szpitalnym).

Dla kogo?

Z usługi TeleEKG może skorzystać każda osoba która chciałaby mieć możliwość stałej kontroli swojego stanu zdrowia. Zalecenie do konieczności wykonywania regularnych badań EKG przez telefon może wypłynąć również od lekarza rodzinnego bądź specjalisty i dotyczyć zarówno pacjentów po przejściach kardiologicznych w celach dalszej diagnostyki jak i osób zdrowych w ramach rutynowej profilaktyki zdrowotnej.

Zalety TeleEKG

Konkretne zalety zastosowania rozwiązania TeleEKG w opiece zdrowotnej:

a) ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki kardiologicznej mieszkańcom małych miast i wsi

b) pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach kardiologicznych dla mniejszych szpital

c) polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach

d) szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie medycznym

e) ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub katastrofach naturalnych

f) zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów

g) zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju

h) zwiększone możliwości szkolenia lekarzy oraz personelu medycznego, szczególnie na prowincji

Jak działa TeleEKG?

W przypadku wiodącej usługi z dziedziny telemedycyna, czyli TeleEKG proces działania jest następujący:

a) Pacjent w swoim domu – bądź zakładzie pracy (w zależności czy mamy do czynienia z klientem indywidualnym bądź instytucjonalnym) przykleja do ciała jednorazowe elektrody, które są połączone z niewielkim aparatem EKG, tzw. transmiterem.

b) Następnie wykręca numer telefonu linii Kardiotele, który jest podany na urządzeniu.

c) Po drugiej stronie zgłasza się dyżurujący lekarz kardiolog.

d) Pacjent uruchamia urządzenie i przykłada je do słuchawki telefonu, stacjonarnego lub komórkowego. Na ekranie monitora komputera lekarz dyżurujący widzi zapis pracy serca Pacjenta. Po zapoznaniu się z badaniem, dokładnie pyta się o dolegliwości, doradza i zaleca dalszy sposób postępowania przez Pacjenta.

e) Jeśli wynik badania jest bardzo niepokojący, wzywa do Pacjenta karetkę Pogotowia Ratunkowego, jednocześnie informując dyspozytora o przebiegu choroby badanego, zażywanych przez niego leków i aktualnej sytuacji. Lekarz jadący do Pacjenta ma także informacje o wyniku badania EKG, więc pomoc jest znacznie ułatwiona i pozwala zaoszczędzić cenny czas, jakże ważny szczególnie w diagnostyce zawału mięśnia sercowego.