Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

Abonament „Teleopieka domowa”

Teleopieka domowa wykorzystuje rozwiązania współczesnej technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa Podopiecznych 24/7. Przeznaczona jest dla Podopiecznych o niskiej mobilności, rzadko opuszczających miejsce zamieszkania.

Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w teleopiece jest czerwony przycisk alarmowy systemu przywoławczego, czyli tzw. „przycisk życia”. Znacząco zwiększa on bezpieczeństwo seniorów i innych osób o ograniczonej samodzielności na stałe lub okresowo samotnie przebywających w miejscu zamieszkania.

Wraz z wiekiem oraz zmniejszającym się poziomem samodzielności Podopiecznych istotnie rośnie prawdopodobieństwo zdarzeń nagłych (upadki, udary, zatory, ataki epilepsji, utrata przytomności spowodowana hipoglikemią (niedocukrzeniem), zatrzymanie akcji serca). Ich skutkiem często jest w praktyce brak możliwości skorzystania przez Podopiecznego z numeru alarmowego „112”. W takim wypadku rozwiązaniem stwarzającym istotną szansę wezwania pomocy jest system przywoławczy teleopieki.

Rekomendowane przez nas do realizacji usługi teleopieki domowej urządzenia abonenckie to w wersji ekonomicznej telefony stacjonarne SOS lub telefony GSM SOS.

Bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami do realizacji usługi teleopieki domowej są urządzenia typu carephone (czyli tzw. klasy „anioł stróż”). Urządzenia te poza przyciskiem SOS mogą być wyposażone w szereg czujek monitorujących bezpieczeństwo Podopiecznego, w tym w czujkę upadku zwiększającą prawdopodobieństwo wysłania sygnału alarmowego w przypadku nagłego zdarzenia połączonego z upadkiem Podopiecznego.