Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

Wicko

W paŸdzierniku br. również Gmina Wicko przystąpiła do powszechnego systemu Teleopieki.

http://www.wicko.pl